ZP Bharti Question Paper And Answers in Marathi

 

ZP Bharti Question Paper in Marathi
ZP Bharti Question Paper in Marathi

 

ZP Bharti Question Paper And Answers in Marathi 

 

 

ZP Bharti Question Paper And Answers in Marathi
ZP Bharti Question Paper And Answers in Marathi

जर का तुम्ही जिल्हा परिषेद भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 20 ZP Bharti  Question Paper in Marathi तुम्हाला या जिल्हा परिषेद भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

 

ZP Bharti Question Paper in Marathi

01) कोणत्या
प्रयोगात कर्ता हा नेहमी क्रियापदावर
हुकूमत गाजवत 

असतो?                                                      ( जिल्हा परिषद 2023 )

 

1) सकर्मक
भावे प्रयोग

2) कर्मणी
प्रयोग

3) भावे
प्रयोग

4) कर्तरी
प्रयोग

स्पष्टीकरण : कर्तरी प्रयोगातकर्ता
क्रियापदावर अधिकार गाजवतो.

 

02) ‘शिक्षकांनी
विद्यार्थ्यांना शिकवावे’. या वाक्यातील प्रयोग


कोणता?                                           
 ( जिल्हा परिषद 2023 )

 

1) सकर्मक
भावे प्रयोग

2) कर्मणी
प्रयोग

3) समापन
कर्मणी प्रयोग

4) सकर्मक
कर्तरी प्रयोग

स्पष्टीकरण
: दिलेल्या वाक्यात कर्म असून कर्ता
व कर्माला प्रत्यय

आहेत,
त्यामुळे हा सकर्मक भावे
प्रयोग आहे.03) परिणामांच्या
प्रात्यक्षिकाचे तत्व ….. आहे. 
( जिल्हा परिषद 2023 )

 

1) पाहिलेल्या
गोष्टींवर विश्वास ठेवणे. 

2) प्रत्यक्ष कृतीद्वारे शिकणे

3) पाहून शिकणे

4) शिकून विश्वास
ठेवणे

स्पष्टीकरण :
परिणामांच्या प्रात्यक्षिकाचे तत्व पाहिलेल्या गोष्टींवर

विश्वास ठेवणे हे
आहे.

 

04) ‘आमच्या शाळेला
दर शनिवारी सुट्टी असते’. हे वाक्य कोणत्या

काळाचे उदाहरण
आहे?     
                      
( जिल्हा परिषद 2023 )

1) भविष्यकाळ

2) रीतिभूतकाळ

 

3) वर्तमानकाळ

4) भूतकाळ

स्पष्टीकरण :
घटनेची पुनरावृत्ती दर्शविणारा काळ रितिकाळ असतो.

दिलेले वाक्य
रीती वर्तमानकाळाचे आहे.05) ‘बाहेरून गरीब पण
मनातून कपटी’ असा अर्थ असलेली म्हण

कोणती?                                                  ( जिल्हा परिषद 2023 )

1) गोगलगाय पोटात
पाय

3) घरोघरी
मातीच्या चुली

2) चोरावर मोर

4) बळी तो कान
पिळी

स्पष्टीकरण :
बाहेरून गरीब पण आतून कपटी या अर्थाने गोगलगाय

 

 

अन् पोटात पाय ही
म्हण वापरतात.

 

06) ‘मधुरा गाणे
गाते.’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
  ( जिल्हा परिषद 2023 )

 

1) भावे प्रयोग

2) कर्मणी प्रयोग

3) शक्य कर्मणी

4) कर्तरी प्रयोग

स्पष्टीकरण :
दिलेल्या वाक्यात कर्म आहे तसेच कर्त्याला प्रत्यय

नसून वाक्य
वर्तमानकाळी आहे. म्हणून हा सकर्मक

कर्तरी प्रयोग
आहे,07) ज्या समासाच्या
सामासिक शब्दातील दोन्ही पदे महत्वाची नसून

त्यातून तिसऱ्याच
पदाचा बोध होतो तेव्हा त्या समासाला

म्हणतात.                                                        ( जिल्हा परिषद 2023 )

1) कर्मधारय समास  

2) बहुव्रीही
समास

3) विगू समास

 

 

4) वरीलपैकी सर्व

स्पष्टीकरण :
सामासिक शब्दातील दोन्ही शब्दांना महत्त्व नसून

तिसऱ्याच घटकाचा
बोध होत असेल तर तो बहुव्रीही

समास असतो.

 

08) खालीलपैकी
भावे प्रयोगाचे उदाहरण कोणते ओळखा.

                                                         ( जिल्हा परिषद 2023 )

1) मुलगा
आंबा खातो

 

2) रामाने
रावणास मारले

3) प्रज्ञाने
पोथी वाचली.

4) विदया
गाणे गाते.

स्पष्टीकरण
: कर्त्याला व कर्माला प्रत्यय
असून क्रियापद तृतीयपुरुषी,

नपुंसकलिंगी,
एकवचनी, एकारान्त, तटस्थ असेल तर

 

 

तो सकर्मक भावे प्रयोग असतो.

 

09) मराठी
भाषा दिन…………….ला साजरा
केला जातो. 
 ( जिल्हा परिषद 2023 )

1) 31 जानेवारी

2) 15 मार्च

3) 27 फेब्रुवारी

 

4) 14 एप्रिल

स्पष्टीकरण: 27 फेब्रुवारी
हा मराठी भाषा दिन असून
वि. वा.

 

शिरवाडकर
यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो.

 

10) खालीलपैकी
कोणता अक्षरगणवृत्ताचा प्रकार आहे?

                                                   ( जिल्हा परिषद 2023 )

1) दिंडी

2) मालिनी

3) पादाकुलक

4) आर्या :

स्पष्टीकरण: मालिनी हा अक्षरगणवृत्ताचा प्रकार
असून प्रत्येक

 

ओळीतील
अक्षरांची संख्या 15 असते, तसेच यती

आठव्या
अक्षरावर असतो त्याचबरोबर ‘न
न म य य

असे
गण असतात.

 

ZP Bharti Question Paper in Marathi-सामान्य ज्ञान प्रश्न 

 

01) महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद या शहराचे नवीन नाव काय

आहे?                                                    ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) गौतम नगर

02) संभाजीनगर

03) लक्ष्मीनगर

04) धाराशिव


02) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नवीन नाव काय

आहे?                                                ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) डी. बी. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

02) इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

03) जवाहरलाल नेहरू आंतरराष्ट्रीय विमान

04) लोगन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

    

03) केंद्र सरकारने “मिड डे मील” या योजनेचे नाव बदलून

काय ठेवले? ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) पीएम स्वास्थ्य योजना

02) पीएम भोजन योजना

03) पीएम पोषण योजना

04) पीएम कॅलरी आहार योजना


04) औरंगाबाद शहराचे नवीन नाव काय आहे? ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) संभाजीनगर

02) धाराशिव

03) नर्मदा नगर

04) गौतम बुद्ध नगर

05) “राजीव गांधी खेल रत्न” पुरस्काराचे नवीन नाव काय

आहे?                                               ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) इंदिरा गांधी

02) मेजर ध्यानचंद

03) महात्मा गांधी

04) नरेंद्र मोदी

06) फेसबुक (Facebook) कंपनीचे नवीन नाव काय आहे?

                                                      ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) Beta

02) Ceta

03) Meta

04) या पैकी नाही


07) “स्वच्छ भारत” अभियानाचे नाव बदलून काय ठेवण्यात

आले?                                        ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) स्वच्छ सुंदर भारत

02) स्वच्छ इंडिया

03) सुंदर भारत

04) हर घर स्वच्छ


08) जिम कॉर्बेट उद्यानाचे नाव बदलून काय ठेवण्यात

आले?                                       ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) राम लक्ष्मण राष्ट्रीय उद्यान

02) रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान

03) रामकिसन राष्ट्रीय उद्यान

04) यापैकी नाही

09) कोणत्या राज्याने ” ड्रॅगन फ्रुटचे ” नाव बदलून “कमलम

फ्रुट” ठेवण्याची घोषणा केली?.        ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) तमिळनाडू

02) आंध्र प्रदेश

03) महाराष्ट्र

04) गुजरात

10) तुर्की देशाचे नवीन नाव काय आहे? ( जिल्हा परिषद 2023 )

01) तुर्कीये

02) तुर्कस्तान

03) टर्की

04) यापैकी नाही

आम्हाला आशा आहे की जिल्हा परिषेद भरती प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे  सामन्य ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

 

Leave a Comment