Talathi bharti syllabus 2023 in marathi pdf download

Talathi bharti syllabus 2023 in marathi pdf download

तलाठी भरतीसाठी दाखला देण्यासाठी खालील कागदपत्रांची यादी
लागू होते. या कागदपत्रांची सूची खाली आहे:

1.   
जन्मदिनांक
प्रमाणित करणारा दस्तावेज

2.   
पत्ता प्रमाणित
करणारा दस्तावेज (प्रमाणपत्र/मागील करारनामा)

3.   
शिक्षणाचे
प्रमाणपत्र (अनिवार्यता अनुसरून)

4.   
जातीचे
प्रमाणपत्र (जर तुम्ही आरक्षणात येणार आहात)

5.   
जन्म प्रमाणपत्र

6.   
आधार कार्ड

7.   
बैंक खाते संबंधी
माहिती (बैंक पासबुक किंवा बैंक शाखेचे खाते व्यवहार प्रमाणपत्र)

8.   
अनुभवाचे
प्रमाणपत्र (जर तुम्ही अनुभवी व्यक्ती आहात)

9.   
फोटोग्राफ
(पासपोर्ट साइज)
विधानसभा
क्षेत्रातील निवडणुक प्रमाणपत्र (जर तुम्ही विधानसभा क्षेत्रात निवडणार आहात)

यात्रेसाठी तपशीली कागदपत्रे आपल्याला तलाठी भरतीसाठी
प्राप्त करावीता येतील. हे केवळ आदर्श सूची आहे
, तुमच्या
प्रादेशिक तलाठी भरतीसाठीच्या जाहिरातीमध्ये दिलेल्या नियमांनुसार इतर कागदपत्रे
वापरण्यात येतील

प्रश्न 1: तालाठी
भरतीच्या प्राथमिक अभ्यासक्रमात कोणत्या विषयांची अभ्यास करावी
? उत्तर: तालाठी भरतीच्या प्राथमिक
अभ्यासक्रमात सामान्य विज्ञान
, गणित, मराठी व्याकरण, मराठी लेखन, इंग्रजी व्याकरण, सामान्य अध्ययन, महाराष्ट्राचा भूगोल, इतिहास व काळाचा गळाकोट, भारताचा भूगोल, भारतीय इतिहास व काळाचा गळाकोट, महाराष्ट्राची संघटना, महाराष्ट्राच्या राज्यशास्त्रीय
प्रश्न
, ग्रामीण विकास व ग्रामपंचायती
राज्यपालिकेचे प्रश्न
, आर्थिक
अर्थशास्त्र
,
सामान्य गणित इत्यादी
विषयांची अभ्यास करावी.

प्रश्न 2: तालाठी परीक्षेत गणिताचे कोणते
विषय समाविष्ट केले जातात
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेत गणिताचे खंड अनिवार्य आहे. इथे संख्यात्मक अभियांत्रिकी
, गणितीय संगणक, योजना, योग्यता, अनुपात व अनुपातानुसार वापर, ब्यांकिंग व सार्वजनिक वित्त, बँकिंग, वित्तीय प्रबंधन, वेतन, वेतनाची विभिन्न प्रकारे, व्याज, व्याजाचे प्रकार, भागीदारी, नफा-नुकसान, सापेक्ष वैशिष्ट्य, वापरकर्ते, दुधापाक, मिश्रण, योग्यता, आंकडा, जागा, आकडेवारी इत्यादी विषयांची
अभ्यास करावी.

प्रश्न 3: तालाठी भरतीसाठी कोणती पुस्तके
वाचावी
? उत्तर: तालाठी भरतीसाठी आपण
सामान्य अध्ययन
,
मराठी व्याकरण, मराठी लेखन, इंग्रजी व्याकरण, भूगोल, भारतीय इतिहास, महाराष्ट्राच्या राज्यशास्त्रीय
प्रश्न
, ग्रामपंचायती राज्यपालिकेचे
प्रश्न व संघटना
, आर्थिक
अर्थशास्त्र इत्यादी विषयांची संदर्भ पुस्तके वाचावी.

प्रश्न 4: तालाठी परीक्षेत भूगोलाचे कोणते
विषय समाविष्ट केले जातात
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेत भूगोलाचे खंड अनिवार्य आहे. या खंडात आपल्याला महाराष्ट्राचा
भूगोल
, भारताचा भूगोल, विश्वातील प्रमुख देश, जळमार्ग, खोली, सागर, नद्या, झरे, ज्वार, मृदा, जनसंख्या, जलवायु, पारिस्थितिकी, आणि भूगोलाच्या अन्य महत्वाच्या
प्रश्नांचा अभ्यास करावा.

प्रश्न 5: तालाठी परीक्षेत वाणिज्याचे
कोणते विषय समाविष्ट केले जातात
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेत वाणिज्याचे खंड अनिवार्य आहे. त्यात आपल्याला व्यापारी प्रवृत्ती
, बँकिंग, बँकिंग पद्धती, खरेदी-विक्री, वित्तीय व्यवस्थापन, व्याज, व्याजाचे प्रकार, भागीदारी, नफा-नुकसान, सापेक्ष वैशिष्ट्य, वापरकर्ते, दुधापाक, मिश्रण, योग्यता, आंकडा, जागा, आकडेवारी, आपल्या वाणिज्यिक प्रवृत्तीच्या
प्रश्नांचा अभ्यास करावा.

प्रश्न 6: तालाठी परीक्षेच्या निकालाची
तारीख कोणती आहे
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेच्या निकालाची तारीख विभागानुसार बदलता असते. आपल्या परीक्षा
दिनांकाचे बदल आपल्या प्रवेशपत्रात उपलब्ध असेल.

प्रश्न 7: तालाठी परीक्षेत किती गुणांसह
मागविण्यात येते
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेत
200 गुणांसह
प्रश्न प्रश्नांचा मागविण्यात येतो. प्रत्येक गुणांच्या अंकांची मागणी विभागानुसार
असते.

प्रश्न 8: तालाठी भरतीच्या प्रवेशपत्रावर
कोणत्या दस्तऐवजांची आवश्यकता आहे
? उत्तर:
तालाठी भरतीसाठी प्रवेशपत्रावर आपल्याला परीक्षेचा प्रवेशपत्र
, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, वस्त्र विनंतीपत्र, आपल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या
श्रेणीची अंकाची प्रति
, क्रियाशील
दंडनीति विभागाचे नोंदणीपत्र
, आणि
इतर आवश्यक दस्तऐवजांची आवश्यकता असते.

प्रश्न 9: तालाठी परीक्षेत सामान्य
अध्ययनाचे कोणते विषय समाविष्ट केले जातात
? उत्तर:
तालाठी परीक्षेत सामान्य अध्ययनाचे खंड अनिवार्य आहे. या खंडात आपल्याला
महाराष्ट्राचा इतिहास
, भूगोल, राज्यशास्त्र, आर्थिक विकास, प्रमुख योजना, ग्रामविकास, आंतरराष्ट्रीय योजना, महत्वाचे संगणक प्रश्न, महत्वाचे वैज्ञानिक घटना, आणि सामान्य सामरिक प्रश्नांचा
अभ्यास करावा.

प्रश्न 10: तालाठी भरतीच्या साठी स्वतःचा
वेळापत्रक कसा तयार करावा
? उत्तर:
तालाठी भरतीसाठी स्वतःचा वेळापत्रक तयार करण्यासाठी प्रथमतः आपल्या परीक्षेच्या
तारखेच्या मजकूर व परीक्षेच्या विषयाच्या मजकूरांची यादी तयार करा. नंतर आपल्या
वेळापत्रकाला दिवसांचे नाव द्या आणि आपल्या अभ्यासक्रमाच्या विषयांच्या वेळाची वेळ
, अंक व प्रश्नांची संख्या नोंदवा.
शेवटी
, अतिरिक्त वेळ प्राप्त करण्यासाठी
निवडलेल्या गोष्टींची दिवसाची नोंदणी करा.

 

Leave a Comment