Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण
Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

जर का तुम्ही तलाठी भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Talathi Maths Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण
Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

 

प्रश्न : ०१)  दुकानदाराने 50 वस्तू खरेदी केल्या. यातील शेकडा 4 वस्तू

वाहतूक
करताना बाद झाल्या, तरीही
त्यास 6 वस्तूच्या खरेदीएवढा

नफा
झाला तर शेकडा किती
नफा झाला?

1) 22.5

2) 12.5

3) 10.5

4) 15.5

स्पष्टीकरण
: समजा, 50 वस्तूंची खकी 100 रु.,

                  एका
वस्तूची खकी = 100  =  2 रु.,
                                                 50

शेकडा
4 वस्तू खराब झाल्या म्हणजे
50 ला 2 खराब

झाल्या.

 

50 – 2 = 48,

48 वस्तूंची
खकी = 48 × 2 = 96,

6 वस्तूंच्या
खरेदीएवढा नफा झाला.

नफा = 6 × 2 = 12

 

               नफा
12  × 100  =  12.5%
                             96

 

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

प्रश्न : 02) सौरभ
आणि संजय यांनी एका
सामन्यामध्ये काढलेल्या धावांची

सरासरी
48 आहे. जर सौरभने 20 धावा
जास्त काढल्या असत्या

तर त्यांच्या धावांची सरासरी ….. होईल.

1) 57

2) 60

3) 58

4) 59

स्पष्टीकरण :  सौरभ
संजयच्या धावांची बेरीज    =  48
                                    2

सौरभ
व संजयच्या धावांची बेरीज = 48 × 2 = 96.

सौरभने
20 धावा आणखी काढल्या.

                   सरासरी =  96 + 20   =  116     = 58
                                       2                2
Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

प्रश्न : 03) एक कुलुप विक्रेता विक्रीच्या 15 टक्के कमिशन घेतो. एका वर्षी

त्याने
5000 रु. ची कुलपे विकली,
तर त्याला किती कमिशन मिळाले?

1) 950

2) 4225

3) 750

4) 4250

स्पष्टीकरण
: कमिशन = 5000 च्या 15 टक्के

                   = 5000  ×   15    = 750 रु.
                                     100
Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

 

प्रश्न : 04)  3 पुस्तकांची
सरासरी किंमत 25 रुपये आहे. त्यापैकी दोन
पुस्तकांची

सरासरी
किंमत 20 रुपये आहे, तर तिसऱ्या
पुस्तकाची किंमत किती
रुपये होईल?

 

1) 30 रु.

2) 5 रु.

3) 25 रु.

4) 35 रु.

स्पष्टीकरण :  3 पुस्तकाची
किंमत
    = 25
                              3

3  पुस्तकाची
किंमत = 25 × 3 = 75

                   2 पुस्तकाची
किंमत    = 20
                             2

दोन
पुस्तकाची किंमत = 20 × 2 = 40

तिसऱ्या
पुस्तकाची किंमत  75 – 40 = 35 रु.

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण


प्रश्न : 05) अक्षय
व निलेश यांच्या आजच्या वयाचे गुणोत्तर 4:5 आहे, 18

 

वर्षापूर्वी
त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 11:16 होते, तर अक्षय व

निलेश
यांच्या वयांची बेरीज किती?

1) 70

2) 90

3) 92

4) 102

स्पष्टीकरण
: अक्षयचे आजचे वय 4 x व
निलेशचे आजचे वय 5 x

                   18 वर्षापूर्वी,   4x – 18    =  11
                                        5x – 18        16

 

16( 4x – 18) = (5x – 18) × 11

64x – 288 = 55x – 198

65x – 55 x = 288 – 198

                 9x = 90,     x =  90     = 10
                                           9

आजच्या
वयाची बेरीज

= 4 x + 5 x = 9 x = 9 × 10 = 90 वर्षे

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

प्रश्न : 06) राजू,
सुनील व अरुण यांच्या
वयांची बेरीज 77 आहे. तीन वर्षापूर्वी

त्यांच्या
वयांची बेरीज किती होती?

1) 74

2) 68

3) 69

4) 67

स्पष्टीकरण
: राजू + सुनील + अरुण = 77

तीन
वर्षापूर्वी

राजू
+ सुनील + अरुण = 77-3-3-3,

राजू
+ सुनील + अरुण = 68

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण


प्रश्न : 07) 8 ऑगस्ट
2003 या दिवशी शुक्रवार होता, तर 5 फेब्रुवारी

 

2003 रोजी
कोणता वार असेल?

1) शनिवार

2) गुरुवार

3) बुधवार

4) मंगळवार

स्पष्टीकरण : फेब्रु.
मार्च एप्रिल मे जून जुलै
ऑग.
                   (28 – 5) + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 8

= 44

                  =  44  = 6   2
                       7           7

बाकी
2 हि दिलेल्या वारामधून वजा करावी कारण

मागील
दिवस विचारला आहे.

शुक्रवार
– 2  =  बुधवार

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

प्रश्न : 08) कमलाचे
वय 16 वर्षापूर्वी 19 होते, तर ती किती
वर्षांनी 65

वर्षाची
होईल?

1) 32

2) 37

3) 34

4) 30

स्पष्टीकरण
: 16 वर्षापूर्वीचे कमलचे वय – 19 वर्षे होते.

x वर्षानंतर
कलमचे वय – 65 होईल.

19 + 16 + x = 65, x = 65 – 35, x = 30

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण

 

 

प्रश्न : 09)एका वर्गात 40 विदयार्थ्याच्या वयांची
सरासरी 10 वर्षे आहे.

त्यात शिक्षकाचे वय मिळविल्यानंतर
त्यांची सरासरी 11 होते,
तर

शिक्षकाचे वय किती?

1) 51

2) 50

3) 49

4) 48

स्पष्टीकरण :
40 विद्यार्थ्यांच्या वयांची बेरीज

= 40 × 10 = 400 वर्षे

                  शिक्षकासह 40
विदयार्थ्यांच्या वयांची बेरीज

= 41 × 11 = 451 वर्षे

                  शिक्षकाचे वय = 451 – 400 = 51 वर्षे

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण


प्रश्न : 10) एका हौदात 2025 लीटर पाणी
होते, त्यापैकी 1265 लीटर
पाणी

शेतीसाठी वापरले आणि
98 लीटर पाणी गळून
गेले, तर हौदात

उरलेले पाणी किती?

1) 858 लीटर

2) 662 लीटर

3) 764 लीटर

4) 658 लीटर

स्पष्टीकरण :
उरलेले पाणी = 2025 – (1265 + 98)

= 2025 – 1363 = 662 लीटर

 

Talathi Bharti Math Question Paper- तलाठी गणित प्रश्नसंच स्पष्टीकरण



आम्हाला आशा आहे की तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

 

 

Leave a Comment