Talathi Bharti 2023 | Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Bharath Naukri

जर का तुम्ही तलाठी भरती परीक्षेंची तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली 10 Talathi Maths Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा पास करायला नक्कीच मदत करतील.

Talathi Bharti 2023 | Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

01) पहिली
संख्या दुसरीच्या दुप्पट तिसरीच्या तिप्पट
आहे. तिन्ही

संख्यांची
सरासरी 44 आहे, तर पहिली
संख्या काढा.

1) 72

2) 70

3) 69

4) 62

स्पष्टीकरण
: पहिली संख्या = 6x

                   दुसरी
संख्या = 3x

                  तिसरी
संख्या = 2x

     तीन
संख्यांची सरासरी = 6x + 3x + 2x       =  44
                                             3
      11x = 44 × 3,        x =   44 x 3
                                                11

                                    x = 12

पहिली
संख्या = 6x = 6 × 12 =
72

Talathi Maths Question Paper

02) पुढील
उदाहरणात प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय
निवडा.

2, 9, 28, ?, 126

1) 69

2) 65

3) 67

4) 72

स्पष्टीकरण
:   2 9   28,    ?,     126

1³ + 1 = 2, 2³ + 1 =9, 3³ + 1 = 28,

4³ + 1 = 65, 53³ + 1 = 126

Talathi Maths Question Paper

03) पाच
निकालाची सरासरी 46 गुण आहेत. पहिल्या
चार निकालांची

सरासरी
45 गुण आहेत, तर पाचव्याला किती
गुण मिळाले?

1) 1

2) 40

3) 10

4)50

स्पष्टीकरण
: –   पाच निकालांची बेरीज    = 46
                                  5

                      पाच
निकालांची बेरीज = 46 x 5 = 230

                      चार
निकालांची बेरीज        = 45
                               4

                      चार
निकालांची बेरीज = 45 × 4 = 180

                      पाचव्याचे
गुण = 230-180 = 50

Talathi Maths Question Paper

04) जर
एक टेबल रु. 720 ला
विकल्यामुळे 20 टक्के नफा झाला,

तर टेबलाची खरेदी किंमत किती?

1) 550

2) 600

3) 576

4) 620

स्पष्टीकरण
: 20% नफा, 100 रु. कि
: 120 रु.वि की

x रु. कि : 720 रु.वि की

100  × 720 = 120 ×  x 

x =100  ×720
         120

x = 600    खरेदी किंमत = 600रु.

Talathi Maths Question Paper05) राघवने
2500 रु. किमतीची सायकल रु.2000 ला विकली, तर

राघवला
शेकडा तोटा किती झाला?

1) 20 टक्के

2) 22 टक्के 

3) 15 टक्के 

4) 13 टक्के

स्पष्टीकरण
: शेकडा तोटा खकिं –
विकिं      × 100
                                           खकिं

                                      = 2500-200     × 100
                                           2500

                                      = 500       = € 20% 
                                          25
Talathi Maths Question Paper

06) जर
क्रमाने येणाऱ्या तीन अंकांची बेरीज
15 आहे, तर त्यातील

मधल्या
अंकाचा वर्ग काय आहे?

1) 16

2) 31

3) 25

4) 12

स्पष्टीकरण
: क्रमाने येणाऱ्या तीन संख्या x, x + 1, x + 2

                  x + x +1+ x + 2 = 15

                  3x + 3 = 15

                  3x = 15-3

                 3 x = 12 

                 x = 12     = 4
                         3
                 
                 x = 4

मधली
संख्या = x+1=4+1=5, 52 = 25

Talathi Maths Question Paper


07) जर
जगदीप एका तासाला 20 पाने
लिहितो, तर त्यास 45 पाने

लिहिण्यास
किती वेळ लागेल?

1) 2 तास
15 मिनिटे

2) 1 तास 30 मिनिटे

3) 2 तास
20 मिनिटे

4) 1 तास 45 मिनिटे

स्पष्टीकरण:
1 तास = 60मि..

                                            20 पाने
= 60मि.

                                            45 पाने
= x मि.

                                             20 ×  x = 60 ×  45

                                             X =     60 × 45
                                                            20
                                          x = 45 × 3 = 135 मि.
= 2 तास 15 मि.
Talathi Maths Question Paper

          

                         👇 आधिक गणित प्रश्नसंच उत्तरे पाहण्सायासाठी येथे क्लिक करा 👇


                                          तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 01
                                           तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 02
                                           तलाठी भरती 2023 गणित प्रश्नसंच 03


08) एका
त्रिकोणाचा पाया 10 सेमी आणि उंची
4 सेमी आहे, तर त्याचे

क्षेत्रफळ
किती चौ. से.मी.?

1) 15

2) 20

3) 32

4) 22

स्पष्टीकरण
: क्षेत्रफळ =                    x पाया x उंची
                                          2                

                                 = 1 × 10 × 4 = 20 चौसेमी
                                 2

Talathi Maths Question Paper


09) 03 क्विंटलमधून
3 किलोग्रॅम वजा केले असता
किती क्विंटल?

1) 2.97 क्विंटल

2) 2.33 क्विंटल

3) 3.33 क्विंटल

4) 3.03 क्विंटल

स्पष्टीकरण
: 3 क्विंटल = 300 किलो

                  300 किलो
– 3 किलो = 297 किलो

                                                 = 2.97 क्विंटल


Talathi Maths Question Paper10) पाच
वर्षापूर्वी आईचे वय तिच्या
मुलीच्या वयाच्या चौपट होते. आज

आईचे
वय मुलीच्या वयाच्या तिप्पट आहे, तर मुलीचे
आजचे वय

किती?

1) 12 वर्षे

2) 18 वर्षे

3) 15 वर्षे

4) 16 वर्षे

स्पष्टीकरण : मुलीचे
आजचे वय x, आईचे आजचे वय
3x

पाच
वर्षापूर्वी; (3x – 5)
= 4 (x – 5 )

                       3 x – 5 = 4x – 20

                       3 x – 5 = 4x – 20

                       4x – 3x = 20 – 5

                         x = 15 वर्षे


Talathi Maths Question Paper

आम्हाला आशा आहे की तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Comment