Talathi Bharti 2022 | Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
TALATHI BHARTI MATH QUESTION

जर का
तुम्ही 
तलाठी भरती परीक्षेंची
तयारी करत असाल तर आजच्या या लेखात दिलेली
 10 Talathi Maths Question Paper तुम्हाला या तलाठी भरती  परीक्षा
पास करायला नक्कीच मदत करतील.

Talathi Bharti 2022 | Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

01) वडील
मुलगा यांच्या वयांचे गुणोत्तर 7:2 आहे, 5 वर्षापूर्वी हे

वयांचे
गुणोत्तर 6:1 होते, तर त्यांचे आजचे
वये किती?

1) 35, 10

2) 49, 14

3) 40, 13

4) 70, 20

स्पष्टीकरण
: वडिलांचे वय 7x, मुलांचे वय 2x

5 वर्षापूर्वी                7x – 5             =      6
                               2x – 5                      1

                              7 x – 5 = 6 (2x – 5 )

                             7 x – 5= 12 x – 30

                              12x – 7 x = 30 – 5
                                5x = 25

                               
                                X = 25
                                        5
                            
                                  x = 5

वडिलांचे वय = 7×5 = 35 वर्षे

मुलाचे वय = 2 × 5 = 10 वर्षे

Talathi Maths Question Paper

02) एका
शेतात 20 कोंबड्या, 15 गायी काही
गुराखी उभे आहेत.

सर्वांच्या
पायांची एकत्रित संख्याही सर्वांच्या डोक्यांच्या एकत्रित

संख्येपेक्षा
70 ने जास्त आहे, तर तिथे
किती गुराखी उभे असतील?

1) 6

2) 8

3) 1

4) 5

स्पष्टीकरण
: समजा x गुराखी आहेत.

20 x 2 + 15 × 4 + x x 2 – (20 × 1 + 15 ×1 + x) = 70

40 + 60 + 2x – (20 + 15 + x) = 70

              100+ 2x – 20-15 – x = 70

                  100 + 2x – 35 – x = 70

                                  x + 65 = 70

                                          x = 70 – 65

                                          x = 5

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
Talathi Maths Question Paper

03) 1.30 वाजता
घड्याळाचा तासकाटा मिनिटकाटा यात
किती

अंशाचा
कोण असेल?

1) 150 अंश 

2) 165 अंश 3) 

185 अंश 

4) 135 अंश

स्पष्टीकरण
: < =     11      M – 30 H
                               2
                       =     11        × 30- 30  × 1
                               2                 
                       =     11×  15 -30
                       =     165 – 30
                     
                    < =     135⁰
Talathi Maths Question Paper
Talathi Maths Question Paper

04) राजू,
सुनील अरुण यांच्या
वयांची बेरीज 77 वर्षे आहे. तीन

वर्षांपूर्वी
त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती?

1) 74

2) 68

3) 69

4) 67

स्पष्टीकरण
: आजच्या वयाची बेरीज 77 वर्षे आहे.

तीन
वर्षापूर्वीच्या वयाची बेरीज = 77 – 3 x 3

                                             = 77-9

                                             = 68

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
Talathi Maths Question Paper

05) एका
शाळेत विद्यार्थी शिक्षक यांची
एकूण संख्या 1040 आहे,

 त्या शाळेत
प्रत्येक 15 विदयार्थ्यांमध्ये 1 शिक्षक शिल्लक असेल,तर एकूण
शिक्षकांची संख्या किती?

1) 69

2) 65

3) 70

4) 75

स्पष्टीकरण
: प्रत्येक 15 विदयार्थ्यामागे 1 शिक्षक आहे.

समजा
शिक्षकांची संख्या x आहे.

15 × x + x = 1040

           16x = 1040

              X = 1040
                        16

               x = 65

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण
Talathi Maths Question Paper

06) भोर
या शहरात महिलांची संख्या किती आहे?

1) 13000

2) 12000 

3) 11000

4) 23000

स्पष्टीकरण
: भोरमध्ये 52% पुरुष 48% स्त्रिया आहेत.

: एकूण
महिला = 25000 चे 48%

                      = 25000  ×     48 
                                            100

                      =  12000

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

07) 24 चौ.
मीटर = ? चौ. सेमी

1) 2400

 2) 240000 

3) 240

4) 2400000

स्पष्टीकरण
: 1 चौमीटर = 10000 चौसेमी

24 चौमीटर
= 24 × 10000 चौसेमी

                  = 240000 चौसेमी

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

08) पाण्याने
पूर्ण भरलेल्या बादलीचे वजन 25 कि.ग्रॅ. आहे
पाण्याने

अर्ध्या
भरलेल्या त्या बादलीचे वजन
14 कि.ग्रॅ. आहे, तर बादलीचे

निव्वळ
वजन किती?

1) 1.5 कि.ग्रॅ

2) 3 कि.ग्रॅ 

3) 11 कि.ग्रॅ

4) 5.5 कि.ग्रॅ.

स्पष्टीकरण
: पाण्याने अर्ध्या भरलेल्या बादलीचे वजन =14 कि.ग्रॅ.

पूर्ण
भरलेल्या बादलीचे वजन = 25 कि.ग्रॅ.

14 कि.ग्रॅ. च्या दुप्पट = 28 कि.ग्रॅ.

बादलीचे
वजन = 28 – 25 = 3 कि.ग्रॅ.

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

09) नेमबाजी
स्पर्धेत प्रत्येक अचूक नेमासाठी 5 गुण
मिळतात चुकलेल्या

नेमासाठी
3 गुण कमी होतात. 15 प्रयत्नामध्ये
किरणचे 5 नेमचुकले

तर त्याला किती गुण मिळतील?

1) 65

2) 50 

3) 15

4) 35

स्पष्टीकरण
: बरोबर नेम = 15 – 5 = 10

                बरोबर
नेमाचे गुण = 10 × 5 = 50

                 चुकीच्या
नेमाचे गुण = 5 x 3 = 15

                एकूण
गुण = 50 × 15 = 35

Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण

10) दहा
वर्षापूर्वी केशव राहूल
यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1:7 होते परंतु

10 वर्षानंतर
त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1:2 होईल, तर केशवेच

आजचे
वय किती असेल?

1) 25

2) 38

/3) 14

4) 24

स्पष्टीकरण
: दहावर्षापूर्वीचे केशव राहुल
याचे x , 7 x आहे.

x + 20      =         1    ,        2(x + 20) = 7x + 20,
7x + 20               2

2x + 40 = 7 x + 20

7 x – 2x = 40 – 20, 5x = 20

x = 20 = 4
       5

x = 4, आजचे
वय = 10 + 4 = 14 वर्षे


Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण


आम्हाला आशा आहे की तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण हा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला मराठी मधून महत्वाचे गणित  ज्ञान संबंधी प्रश्नची माहिती झाली असेल. जर तुम्हाला Bharath Naukri या आमच्या वेबसाईट वर काही चुकीचे वाटत असेल किव्हा तुम्हाला Suggestion द्यायचे असतील तर कंमेंट करून नक्की सांगा.

0 thoughts on “Talathi Bharti 2022 | Talathi Maths Question Paper | तलाठी भरती गणित प्रश्न उत्तरे स्पष्टीकरण”

Leave a Comment